Què oferim?

Prestem servei les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, sempre amb amabilitat i discreció. Oferim una major amplitud, més comoditat i serveis afegits, amb la mateixa tarifa oficial aprovada per l'administració.

-Aeroports
-Estacions d'autobús i Renfe
-ports
-Hotels i Restaurants
-Agències de viatges
-Companyies d'assegurances
-Associacions de Minusvàlids
-Mútues
-col·legis
-Serveis a empreses
-missatgeria urgent
-metges
-hospitals
-excursions
-Camí de Sant Jaume
-festes
-sopars
-Fires
-congressos
-Centres de dia
-Residències d'ancians

TANCAR

 

 

 

DINSEL TRAVEL Barcelona, Spain – Incoming

Jesús Esteban Oliver Lain
c/ Joanot Martorell, 3-2-D
46740-Carcaixent (Valencia)
e-mail: info@taxi3carcaixent.es
Tel. 24h: +34 663 151 800

 

Aeroports/estacions d'autobús i RENFE/ports/hotels i restaurants/agències de viatge/companyies d'assegurances/associacions de minusvàlids/mútues/escoles/
serveis a empreses/missatgeria urgent/metges/hospitals/excursions
Camino de Santiago /festes /sopars fires/congressos / centres de dia residencies de majors

© taxi3carcaixent.es 2017
Tots els drets reservats

Xarxes Socials

Facebook
Twitter
Instagram